Välkommen till

Vårdcentralen Stadsfjärden

Ge oss bästa möjliga förutsättningar att hjälpa dig genom att svara på ett antal frågor. Det tar oftast 5-10 minuter, men kan bli längre beroende på vad din kontaktorsak är. Alla dina svar är viktiga.

Inför din kontakt:
1
2

Svara på frågor om din kontaktorsak

3

Vi går igenom dina svar och ringer upp dig på en tid som du själv har valt